woensdag 5 augustusingezonden mededeling
voorpaginabinnenlandbuitenlandeconomieterug naar Zone 5300

overige berichten binnenland:

Groot Dictee

Website beschoten!

LPF: stop fiscale apartheid

Pieper wil drempel burgerrechten

Schiphol gaat ondertunnelen

Referendum over God

Koningin verbiedt kijken

Files steeds breder

Fors debat met de Graaf'


»»» vroeger

 

Protestactie tegen Pim Fortuyn

9-3-2002
De Rotterdamse undergroundbeweging 'Niggers with a haircut' heeft vandaag in een manifest de Rotterdamse bevolking opgeroepen publiekelijk afstand te nemen van Pim Fortuyn middels het openbaar dragen van een kapsel.

door één onzer redacteuren

Morgen zal deze beweging op straat een officiële peiling houden onder de hoofdhuiden in het bijzijn van een notaris en de resultaten daarvan overdragen aan de Kiescommissie Zuid-Holland.

Volgens NWAH is de overwinning van Fortuyn te danken aan non-coiffuristisch complot, wat overtuigend blijkt uit het feit dat de LR stemmers voor een groot deel bestaan uit kalende 50-plusser van mannelijke kunne. "En doordat Fortuyns' hoofd zo kaal is als een biljartbal, heeft niemand door dat er sprake is van een coupe", meldt de woordvoerder van NWAH.

Fortuyn zelf ontkent dat kaalheid een rol speelde in zijn eclatante zetelzegentocht in Rotterdam. "Wie goed kijkt, ziet dat er wel degelijk sprake is van een kapsel. Zoals er ook wel degelijk sprake is van een programma" aldus de aanvoerder van Leefbaar Rotterdam en de landelijke Lijst Jezus Christus de Verlosser (later omgedoopt tot Lijst Fortuyn, omdat dat in font 148 beter op A2-plakposters past).

Fortuyn meldde verder dat raadsbesluiten in Rotterdam niet meer via groezelige huis-aan-huis-bladen, maar in boekvorm verkrijgbaar zouden zijn bij de betere boekhandel. "Hardback voor wie het kan betalen, paperback voor de modalen en ramsj voor de minimamalen, maar dan is de inspraaktermijn wel verstreken. Leesbaar Rotterdam houdt een duidelijke koers aan", zo wil Fortuyn. Die overigens heftig ontkent dat hij "aan enige vorm van dyflexie" lijdt.

Fortuyn haalt uit naar een NWAH Fortuyn haalt uit naar een NWAH.

copyright © Perik Industries Inc. 2003