maandag 6 juliingezonden mededeling
voorpaginabinnenlandbuitenlandeconomieterug naar Zone 5300

overige berichten binnenland:

Groot Dictee

Website beschoten!

LPF: stop fiscale apartheid

Pieper wil drempel burgerrechten

Schiphol gaat ondertunnelen

Referendum over God

Koningin verbiedt kijken

Files steeds breder

Fors debat met de Graaf'


»»» vroeger

 

KonijnenBelangen maakt spectaculaire opmars

12-7-2002
De onlangs opgerichte Stichting KonijnenBelangen zuigt talloze konijnensympathisanten weg bij gevestigde konijnenbondjes met populaire thema's als huisvesting en medische zorg.

door onze correspondent in Hazerswoude

De konijnenlobby dreigt hopeloos te polariseren, zo vreest de traditioneel sterke Stichting VrijKonijn.

De Stichting VrijKonijn pleit al jaren voor meer huppelruimte voor het konijn. Hierin wordt zij gesteund door de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging die de hokjesgeest van KonijnenBelangen zeer bedreigend vinden voor de drijfjacht. "Die hokjes zijn zo klein dat er geen hond in past."

KonijnenBelangen daarentegen ijvert er voor dat het konijn niet meer onder de slachtwet valt en dat er betere huisvesting en medische voorzieningen komen. Onder konijnenkiezers zijn dit zeer populaire thema's waar jaren nauwelijks over gesproken mocht worden.

De spectaculaire opkomst van de KonijnenBelangen is een regelrechte klap in het gezicht van de VrijKonijn. Milieusociologen schrijven de oprichting toe aan de toenemende onvrede over het establishment. "De jarenlange acties van VrijKonijn hebben het welzijn voor konijnen sterk vergroot. Er is met steun van de jagers veel geld uitgegeven aan hetelucht- en gasverwarmde konijnenhuisvesting, maar de wachtlijsten zijn lang. En dat laatste voedt de knagende onvrede."

Een modern huisvestingsproject voor konijnen Een modern huisvestingsproject voor konijnen.

KonijnenBelangen vindt dat de bestaande lobby het 'kontakt met het konijn' kwijt is. "De Stichting VrijKonijn is een decadente club waar ze enorme bedragen aan folderverkoop verdienen.", zo meent een zegsvrouwe. Bij de Stichting KonijnenBelangen kost een folder over konijnenhuisvesting 39 Eurocent, terwijl de Stichting VrijKonijn hier wel € 2,30 voor rekent. "Het is bij de konijnen af en de konijnen zijn het haasje", zo meent de taalvaardige konijneninsider van KonijnenBelangen.

VrijKonijn meent dat KonijnenBelangen simplistische oplossingen uit de hoge hoed tovert, zonder dat daar degelijke argumenten tegenover staan. "Bovendien zijn wij ook taalvaardig", aldus de voorzitter van VrijKonijn. "Kijk maar. Holretoriek, spitvondigheden en hazenlippendienst. Zoals de haas windt, laten zij hun oren hangen! Het is populisme zoals we dat eerder gezien hebben van het Vlaamse Reuzenblok en Au Bain Marie Lapin. Neo-Hazi's zijn het. Zo."

Leden van VrijKonijn menen dat het bestuur meer Nijntje-taal moet bezigen om het contact met de leden te herwinnen.


Dossier:

copyright © Perik Industries Inc. 2003