maandag 25 oktoberingezonden mededeling
voorpaginabinnenlandbuitenlandeconomieterug naar Zone 5300

overige berichten binnenland:

Groot Dictee

Website beschoten!

LPF: stop fiscale apartheid

Pieper wil drempel burgerrechten

Schiphol gaat ondertunnelen

Referendum over God

Koningin verbiedt kijken

Files steeds breder

Fors debat met de Graaf'


»»» vroeger

 

Spong klaagt geschiedenisboeken aan

2-6-2002
De Amsterdamse strafpleiter Gerard Spong vindt dat de meeste in Nederland gebruikte geschiedenisboeken aanzetten tot haat en smadelijk zijn voor wijlen Pim Fortuyn.

door onze correspondent

Spong valt vooral over de afkeurende beschrijvingen van het fameuze kabinet Hitler in '40-'45. Volgens veel geschiedenisboekjes was er in die periode een efficiënte oplossing voor het vreemdelingenvraagstuk, waren er geen WAO-ers en hadden treinen zelden vertraging. Spong vindt deze beschrijving van het als Naziregime bekend staande regeeraccoord, te veel lijken op de ideeën van Pim Fortuyn.

Gerard Spong heeft zich opgeworpen als postmortem vertegenwoordiger van de inmiddels dode politicus in spé. Fortuyn stierf enige tijd geleden een heldendood op zijn meest geliefde bodemvegetatie: asfalt. Met het Geschiedenisboekjesproces wil Spong de uniciteit van Fortuyn beschermen. Spong: "Fortuyn had ook meningen over internet, dat hadden Nazi's niet.

Spong, een geldzuchtige louche Amsterdamse baliefascist met een curry-accent weet nog niet precies aan wie hij de factuur moet sturen, voor zijn bewezen diensten. De strafpleiter gokt er op dat zijn actie wellicht iemand aanzet tot het schrijven van "geldzuchtige louche Amsterdamse baliefascist met een curry-accent". De schadevergoeding daarvan dekt de kosten van het Geschiedenisboekjesproces, verwacht Spong.

Net als zijn inmiddels landelijk bekende milieu-strafpleitcollega Volkert van der G. houdt de publiciteitsgeile Gerard Spong zich bezig met kommacopuleren op wetteksten om zijn gelijk te vergulden. Hoewel Van der G. een veel briljanter en succesvoller jurist was dan Spong, is het juist Spong die financieel profiteert van de actie van zijn concurrent op Fortuyn.

Anderzijds, waar Spong zich via openlijke ministeriële ambities in de Vaderlandse Geschiedenisboekjes probeert te wurmen, is Volkert van der G. hem voor met een simpele pistoolactie. Van der G. is inmiddels opgenomen in het staatsexamen Geschiedenis voor VWO en HAVO van volgend jaar. De naam Spong komt in deze meerkeuzeteksten niet voor. Spong overweegt wettelijke maatregelen tegen dit manco en een eis tot schadevergoeding.

Spong vindt de suggestie dat hij een gewetenloze gigagraaier met grootheidswaanzin is, smadelijk voor zijn reputatie als bekende Nederlander en toekomstig minister van justitie. Wel vindt hij dat een minister weinig verdient. Spong, die net als nazicoryfee Eichmann een brilletje draagt, meldde onlangs bij Barend en Van Dorp het vervelend te vinden vergeleken te worden met topnazi's uit het verleden, maar wenst wel ongeveer in dezelfde loonschaal te zitten.

Advocaat Gerard Spong "De vergelijking gaat mank!"

Onze Voorouders door Prof. Dr. Jan de Vries Zelfs Onze Voorouders van Jan de Vries moet het ontgelden.

copyright © Perik Industries Inc. 2003