maandag 25 oktoberingezonden mededeling
voorpaginabinnenlandbuitenlandeconomieterug naar Zone 5300

overige berichten binnenland:

Groot Dictee

Website beschoten!

LPF: stop fiscale apartheid

Pieper wil drempel burgerrechten

Schiphol gaat ondertunnelen

Referendum over God

Koningin verbiedt kijken

Files steeds breder

Fors debat met de Graaf'


»»» vroeger

 

Stichting Pro Auto wil veertig kinderen doodrijden

26-4-2002
De Stichting Pro Auto roept automobilisten op dit jaar veertig kinderen dood te rijden. Vorig jaar reden sympathisanten van de Stichting Pro Auto en Nederland Mobliel vijftig kinderen dood en in 1999 zelfs 83.

door één onzer redacteuren

"We vieren ons twaalfenhalfjarig bestaan, met slechts veertig juveniele ruggemergjes onder onze radiaalbanden maken we een gebaar van goodwill aan de niet-automobilist", aldus een woordvoerder.

De Stichting Pro Auto reageert met haar verklaring op recent gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hieruit blijkt dat er vorig jaar minder huilende kinderen meterslang door Opels en BMW's over het asfalt zijn doodgesleept dan in het jaar daarvoor. Ook de lakschade als gevolg van stervende 14- tot 19-jarigen nam vorig jaar af tot 104, terwijl in het jaar daarvoor 138 jongeren als gevolg van automorbiditeit geen gevolg gaven aan de resultaten van hun beroepskeuzetest.

"Onze target was 1100 lijken op het asfalt", aldus de Stichting Pro Auto. "Dat het er vorig jaar 15 minder zijn geworden heeft te maken met de gebrekkige logistiek. De talloze stoplichten en verkeersdrempels in bebouwde kommen, maakt het ons onmogelijk een fietsend kind goed doormidden te planken. Hooguit halen we er een levenslange coma of een verlamming uit, maar dat scoort niet in de CBS-cijfers", aldus de Stichting Pro Auto.

In een gezamenlijk offensief met de politieke partij Nederland Mobiel propageert de Stichting Pro Auto de toepassing van snelle wagens als middel om de targets te halen zonder onnodig pijn te veroorzaken. "Zo hebben onze fancy bumpers vorig jaar 87 tachtigplussers en 126 zeventigplussers het graf in gebumperd", juicht de partijvoorzitter Willem van der Velden van Nederland Mobiel.

Van der Velden: "Rolators en krukken zijn onze nieuwe targets. Die stijgende trend zetten we dit jaar door. Bovendien zijn die oudjes met veel minder carrosserieschade dood te maken dan kinderen. Wil je een vrolijk spelend kind doodrijden zonder je no-claim-korting te verliezen dan moet je tegenwoordig een Jeep of Landrover hebben, of een vrachtwagen. Het is bijna een wonder te noemen dat het toch nog gelukt is om vorig jaar vijftig kids te verbrijzelen. Met die helmpjes en reflecterende kleding zal het nog knap lastig worden om dit jaar veertig ribbenkastjes tussen de kardanas te vermangelen. Want voor je het weet krijg je een boete, verlies je je no-claim-korting of komen er verkeersdrempels voor je deur."

Demissionarishouding minister Netelenbos juicht het gezamenlijke initiatief van de Stichting Pro Auto en Nederland Mobiel toe. "Het is een beetje lullig voor die veertig kinderen die dood gespletst worden tegen een Alfa Romeo en voor die elfhonderd oudere bumperdooien, maar in vergelijking met een Mladic en een Sharon komen we internationaal best wel aardig uit de verf. En dat is goed voor onze handelsbetrekkingen en ons internationale aanzien. Daarenboven is het te prijzen dat de Stichting Pro Auto en Nederland Mobiel een schoolvoorbeeld van multiculturaliteit zijn, daar ze zowel blanke als gekleurde kindjes tegen het wegdek laten doodsplashen."

Rollator De stichting wil de doelgroep uitbreiden.

Minister Netelenbos Minister Netelenbos juicht het initiatief toe.

Demissionair milieuminister Pronk overweegt af te treden wegens de 8000 automorbiden die er sinds Srebrenica zijn gevallen, maar bedacht zich toen zijn secretaresse hem melde dat hij onlangs al eens afgetreden was.


Dossier:

copyright © Perik Industries Inc. 2003